Browsing All posts tagged under »Orbiter«

Ndodhën këtë verë: Marsi, ujë me bollëk!

2 Tetor, 2008 nga

6

Studime te reja te bazuara ne te dhenat e mbledhura nga sonda e NASA-s Mars Orbiter, pervec provave te mbledhura nga Feniksi, kane konfirmuar faktin se Marsi njehere e njekohe ka qene i mbuluar plot me uje te lengshem. Analizat mineralogjike kane provuar se toka e Marsit permban materiale argjilore te cilat mund te prodhohen […]